Pretražite poslovni adresar

Kategorije

Čišćenje (1) Agencije knjigovodstva (3) Agencije nekretnina (5) Alat - Veleprodaja i maloprodaja (1) Apartmani (5) Auto delovi (2) Auto euro kuke i prikolice (1) Auto gas - servis i ugradnja (1) Auto servisi (4) Auto škole (1) Auto stakla (1) Autobusi - prevoz putnika (3) Balon sale (1) Baterije (1) Bendovi (1) Betonska galanterija (1) Centralno grejanje (1) Ćevabdžinice (2) Cvećare (1) Dečija obuća (1) Dekoracije (3) Dihtovanje vrata i prozora (1) Enterijer (4) Fast food (1) Fitnes centri (1) Frizerski saloni (1) Geodetske usluge (1) Gerijatrijski stacionar (1) Gerontologija (1) Građevinarstvo (1) Građevinski materijali i oprema (4) Hosteli (3) Igračke (2) Internet mediji (1) Inžinjering (2) Izrada nameštaja po meri (1) Izrada web sajtova (1) Klubovi extremnog sporta (1) Kozmetički saloni (7) Kućni ljubimci (1) Lekarske ordinacije (13) Lekovito bilje, melemi (1) Majstor u kući (1) Make up (2) Mesare (1) Mini zoo (1) Mobilni telefoni - servis i prodaja (1) Montažne kuće (1) Nameštaj (4) Narezivanje ključeva, izrada pečata (1) Održavanje zgrada (1) Optika (5) Organsko djubrivo (1) Ortopedska pomagala (2) Otkup sekundarnih sirovina (1) Pedijatrijske ordinacije (2) Pekare (1) Perionice automobila (1) Perionice veša (3) Picerije (1) Pinjate (1) Poljoprivredna mehanizacija (1) Poslastičare (8) Pranje tepiha i nameštaja (2) Predškolske ustanove i vrtići (10) Prenoćišta (6) Privatne klinike (5) Privatne škole (5) Privatne srednje škole (2) Privatni smeštaj (1) Prodaja i servis računara i opreme (2) Produkcija (1) Proizvodnja pića (1) Psihološka savetovališta (1) Radio stanice (1) Reklame i reklamna galanterija (5) Rent-a car (1) Restorani (6) Rodjendaonice, igraonice (9) Saloni lepote (5) Sex shop (1) Škole plesa (1) Solarijumi (1) Solisti, pevači (1) Sport i rekreacija (1) Sportska oprema (2) Štamparije (2) Starački dom (2) Stolarija (2) Stomatološke ordinacije (18) Sudski tumač (1) Tattoo studio (1) Taxi službe (3) Tehnički pregled (1) Tekstil i tekstilni proizvodi (2) Televizije (1) Tepisi, zavese, tapete (1) Trafike (1) Transport robe (1) Trgovina i servis aparata i uređaja (2) Turističke agencije (3) Udruženja (2) Uredjenje enterijera (1) Usluge (1) Usluge (1) Ustanove kulture (7) Ustanove socijalne zaštite (1) Veletrgovina (1) Venčanice (2) Vestačka djubriva (1) Veterinarske ordinacije (3) Welnes preparati (1) Zdrava hrana (2) Zubna tehnika (1)

Specijalistička oftal­mološka ordinacija i optika "Zona Vida Veselinović"

Specijalistička oftal­mološka ordinacija i optika
Adresa:
Tržno poslovni centar “Zona I”
Bulevar Nemanjića 67, lok. 34

Kontakt:
018 258 350
018 226 995
Fax:018 237 780

e-mail kontakt
www.zonavidaveselinovic.com
Posetite nas na Fejsbuku

Preporučite prijateljima

O nama


ZONA VIDA VESELI­NOVIĆ osno­vana je 2000. godine u poslovnom cen­tru „Zona I” u Bule­varu Neman­jića 67, u Nišu. Osni­vač ordi­nacije je dr Kristina Sto­janović. Od početka rada ordi­nacije, kao kon­sul­tant radiprof. dr Dra­gan Veseli­nović, oftal­molog velikog iskustva. Prof. dr Dra­gan Veseli­nović, je nakon speci­jal­izacije na VMA u Beogradu nas­tavio uspešnu kar­i­jeru prvo u Vojnoj bolnici u Nišu, a kas­nije u Klin­ici za očne bolesti KC Niš.


Ponevši veliko iskustvo sa speci­jal­izacije i kas­ni­jim usavrša­van­jima u Šved­skoj i Engleskoj uveo je puno nov­ina u oftal­mologiji u sre­dini u kojoj radi. Veliko iskustvo u savre­menoj hirurgiji katarakte nakon više od 10 000 uspešnih operacija, čini ga jed­nim od najiskus­ni­jih hirurga pred­njeg seg­menta oka u Srbiji.


Ordi­nacija „Veseli­nović“ pose­duje savre­menu opremu uz pomoć koje je moguće obav­iti dijag­nos­tiku svih oftal­moloških obol­jenja. Nakon detaljnog pre­gleda omogućena je rana dijag­nos­tika i lečenje najvećeg broja obol­jenja oka. Zah­valju­jući velikom iskustvu prof. dr Dra­gana Veseli­novića moguće je uspešno izvođenje najkom­p­liko­vani­jih operacija katarakteglaukoma i
drugih obol­jenja pred­njeg seg­menta oka.

Optika VIZUS-V

 

U sklopu ZONE VIDA VESELI­NOVIĆ nalazi se i optika VIZUS-V, koja pos­toji nešto duže, od 1995. g. sa pred­hod­nim sedištem u PC „Ambasador“ u Nišu. U ovoj optici možete dobiti vrlo kvalitetno izrađene naočare po pris­tu­pačnim cenama. Deviza ove optike je „Vašim očima s ljubavlju“ i tako funkcioniše god­i­nama, pri čemu je sve više onih koji su se uver­ili u kvalitet naočara i ljubaznost osoblja.

 

 

 

 

 

Usluge

Specijalističke usluge ordinacije

Operacija katarakte

Katarakta je vodeći uzrok slepila u svetu. Procenjuje se da je 1998. godine katarakta bila uzrok slepila 20 mil­iona ljudi širom sveta. Potrebu za operaci­jom katarakte ima 30 mil­iona ljudi godišnje, ali samo ih 10 mil­iona oper­iše. Danas je tehnologija savre­mena, pril­ično sig­urna i daje pot­puno pred­vidive rezul­tate, a pre­poruka je da se katarakta oper­iše onda kada počne da smeta za nor­malan život i rad.

Više informacija

Lečenje glaukoma

Glaukom ili kako se često naziva “povišen očni pri­ti­sak” vrlo je česta očna bolest koja pred­stavlja jedan od vodećih uzroka slepila u svetu i kod nas! Glaukom je stanje u kojem je otežano održa­vanje nor­malnog pro­toka očne vodice kroz Vaše oko, što uzrokuje visoke vred­nosti očnog pri­tiska unutar oka i dovodi do oštećenja vidnog živca, propadanja vidnog polja i gubitka vida. Opas­nost leži u tome da nema izraz­i­tih sub­jek­tivnih simp­toma – glaukom ne osećate dok ne postane prekasno!

Više informacija

Optička koher­entna tomo­grafija

Optička koher­entna tomo­grafija (OCT) je dijag­nos­tička metoda kojom je omogućeno sagle­da­vanje poprečnih pre­seka unutrašnje struk­ture tkiva visoke rezolu­cije, meren­jem vre­mena kašn­jenja eha i inten­ziteta odbi­jenog svetla o struk­ture tkiva. Na ovaj način se postiže „optička biop­sija“ tkiva bez eks­ciz­ije i vizuelizacija mor­fologije tkiva u stvarnom vre­menu, pod kon­trolom ispitivača.

Više informacija

Senilna degen­eracija makule

Senilna degen­eracija makule (Age Related Mac­u­lar Degen­er­a­tion) pred­stavlja vodeći uzrok slepila u razvi­jenim zeml­jama i jedan od vodećih oftal­moloških prob­lema savremene oftal­mologije. Rizik nas­tanka ovog obol­jenja znača­jno raste sa god­i­nama. U pop­u­laciji od 65 do 75 godina iznosi 10%, dok u pop­u­laciji star­i­joj od 75 godina rizik je 35%.

Više informacija

Kontaktna sočiva

Kontaktna sočiva su optička pomagala koja služe za korekciju vida, u terapijske i kozmetičke svrhe. Tehnološki napredak je učinio da trenutno imamo sočiva koja su biokompatibilna, sa dobrim optičkim karakteristikama i komforna.

Više informacija


Kontakt forma:

Ime:
Prezime:
Email:
Kontakt telefon:


Unesite kod sa slike

GalerijaLokacija

pregledano: 14752
datum unosa: 09. 05. 2014

Preporučite prijateljima