Pretražite poslovni adresar

Niški univerzitet

MedFakFilFakZNRFak
GraFakMasFakTehFak

PraFakEkonomski fakultetPMF
***Adresa: Univerzitetski trg 2, 18000 Niš, Srbija***Telefon: 018/257-970***Fax: 018/257-950***Internet prezentacija: www.ni.ac.rs


ISTORIJA UNIVERZITETA

   Univerzitet u Nisu osnovan je 15. juna 1965. godine. Njegovim osnivanjem zaokruzuje se jedan znacajan, po mnogo cemu pionirski, period u novijoj istoriji grada koji pocinje 1960. godine formiranjem prvih niskih fakulteta pod okriljem Univerziteta u Beogradu. Bili su to Pravno-ekonomski, Medicinski i Tehnicki fakultet, matice iz kojih se, u skladu sa mogucnostima i zahtevima vremena, sistematski razvijala sve slozenija i sveobuhvatnija fizionomija Univerziteta u Nisu.
   Univerzitet je u godini osnivanja imao 234 nastavnika i saradnika i 6.000 studenata.
   Porast broja studenata, razvoj novih naucnih disciplina, ali i sve izrazenije potrebe privrede i drustvenih delatnosti, vremenom su uslovili reorganizaciju postojecih i osnivanje novih fakulteta.

Razvoj Univerziteta

1968. godine Elektronski odsek Tehnickog fakulteta prerasta u Elektronski fakultet;
1970. iz Pravno-ekonomskog fakulteta izrastaju dva posebna fakulteta - Pravni i Ekonomski.
1971. Masinski i Gradjevinski odsek Tehnickog fakulteta postaju posebni fakulteti. Iste godine osniva se i Filozofski fakultet sa sedam nastavnih grupa: Matematika, Fizika, Hemija, Sociologija, Psihologija, Anglistika i Fizicko vaspitanje;
1972. iz sastava Gradjevinskog fakulteta izdvaja se Fakultet zastite na radu;
1979. pocinje sa radom Tehnoloski fakultet u Leskovcu;
1987. na Filozofskom fakultetu se otvara Studijska grupa za srpski jezik i knjizevnost;
1993. godine pocinje sa radom Uciteljski fakultet u Vranju;
1995. Gradjevinski fakultet , po otvaranju Odseka za arhitekturu menja naziv u Gradjevinsko-arhitektonski fakultet;
1998.Filozofski fakultet upisuje prvu generaciju studenata na Studijskoj grupi za istoriju. Iste godine u Nisu pocinju sa radom nastavna odeljenja Fakulteta likovnih umetnosti, kao i Fakulteta primenjenih umetnosti i dizajna kao organizacione jedinice Univeziteta umetnosti u Beogradu.
1999.Iz Filozofskog fakulteta se izdvajaju dva fakulteta: Prirodno-matematicki i Fakultet fizicke kulture;
2000.Prirodno-matematicki fakultet dobija saglasnost za otvaranje odseka za geografiju i biologiju sa ekologijom, a sam Filozofski fakultet za osnivanje studijskih grupa za filozofiju, pedagogiju, slavistiku sa balkanistikom i umetnost, cime se sticu potrebni uslovi za inkorporaciju nastavnih odeljenja likovne i primenjene umetnosti u programske okvire Univerziteta u Nisu.
2002.Osniva se Fakultet umetnosti sa tri studijske opcije - za likovnu, primenjenu i muzicku umetnost - koje su u prethodnom periodu funkcionisale u okviru Studijske grupe za umetnosti Filozofskog fakulteta.

Skola stranih jezika

Srednja skola,ekonomska skola, medicinska skola, vanredno skolovanje, dokvalifikacije, prekvalifikacijeGimnazija, Srednja škola Sveti Arhangel, Beograd, Zemun, Novi Sad, 

Jagodina,Požarevac, Kragujevac, Vranje, Pančevo,Subotica, Ćuprija,
Kraljevo, Čačak, Paraćin,Smederevo,Kruševac,Užice, Niš